Dla Seniora

 

Seniorzy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Tel: +48 12 294 64 51

Adres: ul. Mazowiecka 4, Kraków

 

Centrum Aktywności Seniora "Współpracujemy"

Adres: ul. Litewska 34, 30-014 Kraków

Koordynator i opiekun: Sylwia Olejniczak-Szymańska

https://uskrzydleniwiekiem.pl 

 

Centrum Aktywności Seniora "Optymista"

Adres: ul. Sienkiewicza 2a