Zmarł dawny proboszcz kościoła św. Szczepana

śp. Ks. Prałat Andrzej Waksmański

W niedzielę, 18 lutego 2024 roku zmarł śp. Ks. Prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz Parafii św. Szczepana w Krakowie. Był to człowiek o ogromnej kulturze osobistej i poczuciu humoru. Kapłan mądry doświadczeniem życiowym. Bardzo przyjazny ludziom. Pogodny swoim usposobieniem i mocny siłą charakteru, niezłamany aresztowaniami i ubeckimi prowokacjami.

Ksiądz prałat Andrzej Waksmański urodził się w Trybszu na polskim Spiszu 1 grudnia 1941 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu w 1958 roku i wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym roku miał szczęście uczestniczyć w święceniach biskupich Ks. Prof. Karola Wojtyły. Po ukończeniu studiów teologicznych został wyświęcony na kapłana w Katedrze Wawelskiej w dniu 21 czerwca 1964 roku. W latach 1980 - 1991 był pierwszym proboszczem parafii św. Stanisława w Andrychowie, którą postawił praktycznie od zera. Początkowo mieszkając w wynajętym pokoiku i wielokrotnie upominany przez peerelowskie władze dzięki swojemu uporowi i wsparciu parafian doprowadził po latach do zgody na budowę kościoła.

W 1991 roku ks. Kard. Franciszek Macharski powierzył mu duszpasterzowanie w jego rodzinnej parafii Św. Szczepana w Krakowie. Pełnił tutaj obowiązki proboszcza przez 21 lat do 2012 roku. To w głównej mierze dzięki Jego staraniom i wstawiennictwu u Ojca Świętego Jan Paweł II zezwolił na koronację Obrazu Matki Bożej Pocieszenia koronami papieskimi. Korony poświęcił osobiście Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 r. na Krakowskich Błoniach, w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Sama Uroczystość Koronacji odbyła się 12 września 2002 roku. Dokonał jej Krowodrzanin, Ks. kardynał Franciszek Macharski.

Po przejściu na w stan spoczynku, od ponad dekady pomagał w duszpasterstwie, jako kapłan emeryt. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, dnia 22 lutego 2024 roku.